Van Ban Phap Quy

Số/Kí hiệu 436/KH-VPUBND
Ngày ban hành 28/04/2022
Ngày có hiệu lực 28/04/2022
Người ký
Trích yếu Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
Cấp ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm