Van Ban Phap Quy

Số/Kí hiệu 13/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/05/2020
Ngày có hiệu lực 26/05/2020
Người ký Hoàng Văn Thuần
Trích yếu Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông.
Cấp ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm