Van Ban Phap Quy

Số/Kí hiệu 20/QĐ-VPUBND
Ngày ban hành 20/04/2020
Ngày có hiệu lực 20/04/2020
Người ký Hoàng Văn Thuần
Trích yếu Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Cấp ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm