Van Ban Phap Quy

Số/Kí hiệu 116/VPUBND-HCQT
Ngày ban hành 17/02/2022
Ngày có hiệu lực 17/02/2022
Người ký
Trích yếu Báo cáo kết quả triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tháng 2 năm 2022
Cấp ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm