Van Ban Phap Quy

Số/Kí hiệu 4002/UBND-HCQT
Ngày ban hành 16/08/2022
Ngày có hiệu lực 16/08/2022
Người ký
Trích yếu Đồng ý chủ trương xây dựng Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh
Cấp ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm