Van Ban Phap Quy

Số/Kí hiệu 86/QĐ-VPUBND
Ngày ban hành 28/05/2019
Ngày có hiệu lực 28/05/2019
Người ký Trần Văn Thương
Trích yếu Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Cấp ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm