Van Ban Phap Quy

Số/Kí hiệu 647/VPUBND-HCQT
Ngày ban hành 15/06/2022
Ngày có hiệu lực 15/06/2022
Người ký
Trích yếu Báo cáo kết quả triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022
Cấp ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm