Van Ban Phap Quy

Số/Kí hiệu 15/QĐ-VPUBND
Ngày ban hành 07/02/2018
Ngày có hiệu lực 07/02/2018
Người ký Ngô Xuân Lộc
Trích yếu Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Văn phòng UBND tỉnh
Cấp ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản Quyết định