Đấu thầu, mua sắm công

Đề nghị phê duyệt chủ trương sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh
Ngày đăng 30/12/2019 | 10:04  | View count: 8113

Đề nghị phê duyệt chủ trương sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh

Tờ trình