Đấu thầu, mua sắm công

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 6 cung cấp lắp đặt thiết bị Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Ngày đăng 08/08/2019 | 10:21  | View count: 10783

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 6 cung cấp lắp đặt thiết bị Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Thông báo đính kèm