Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Ngày đăng 07/08/2019 | 10:57  | View count: 15678

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Quyết định đính kèm