Đấu thầu, mua sắm công

Thẩm định báo cáo đề xuất sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh
Ngày đăng 02/12/2019 | 11:21  | View count: 19845

Thẩm định báo cáo đề xuất sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh

Tờ trình đính kèm