Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt chủ trương sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh
Ngày đăng 31/12/2019 | 09:32  | View count: 6889

UBND tỉnh Phê duyệt chủ trương sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh

Quyết định đính kèm