Đấu thầu, mua sắm công

Chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu gói thầu: Di dời và cơ sở vật chất của Trung tâm Phục vụ Hành chính công
Ngày đăng 21/11/2022 | 08:00  | View count: 90025

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 113/QĐ-VPUBND ngày 18/11/2022 về việc chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu gói thầu: Di dời và cơ sở vật chất của Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

Tên nhà thầu được chỉ định thầu: Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng An Phát Đắk Nông;

Địa chỉ: Tổ 6, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Giá trị chỉ định thầu (làm tròn): 1.940.000 đồng.

Quyết định kèm theo