Đấu thầu, mua sắm công

Chỉ định thầu đơn vị thẩm định giá gói thầu: "Di dời và cơ sở vật chất Trung Tâm Phục vụ Hành chính công"
Ngày đăng 08/11/2022 | 01:50  | View count: 100250

Ngày 07/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 101/QĐ-VPUBND về việc chỉ định thầu đơn vị thẩm định giá gói thầu: "Di dời và cơ sở vật chất Trung Tâm Phục vụ Hành chính công". Theo đó:

Tên nhà thầu được chỉ định:  Công ty Cổ phần thẩm định giá Thiên Phú.

Địa chỉ: Số 157/70 Đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Giá trị gói thầu: 5.400.000 đồng (Năm triệu bốn trăm ngàn đồng).

Chi tiết Quyết định