Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Bổ nhiệm công chức đối với ông Nguyễn Trọng Thường
Ngày đăng 30/10/2020 | 11:00  | View count: 1867

Ngày 30 tháng 10 năm 2020 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 79/QĐ-VPUBND về việc bổ nhiệm công chức đối với Nguyễn Trọng Thường - Trưởng phòng Kinh tế ngành thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Quyết định đính kèm