Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 02/10/2020 | 16:21  | View count: 286

Triển khai thực hiện Công văn số 1011/STTTT-TTBCXB ngày 02/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Công văn đính kèm