Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Điều động công chức đối với ông Võ Thái Lâm
Ngày đăng 16/07/2020 | 11:08  | View count: 1496

Ngày 16 tháng 7 năm 2020 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 50/QĐ-VPUBND về việc điều động công chức đối Võ Thái Lâm - Chuyện viên phòng Ngoại vụ làm Chuyên viên phòng Nội chính - Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Quyết định đính kèm