Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Bổ nhiệm công chức đối với ông Đào Huy Trung
Ngày đăng 30/10/2020 | 10:44  | View count: 1787

Ngày 30 tháng 10 năm 2020 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 80/QĐ-VPUBND về việc bổ nhiệm công chức đối với ông Đào Huy Trung - Phó phòng Kinh tế ngành thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Quyết định đính kèm