Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Bổ nhiệm công chức đối với bà Trần Thị Hà
Ngày đăng 30/10/2020 | 10:55  | View count: 1603

Ngày 30 tháng 10 năm 2020 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 78/QĐ-VPUBND về việc bổ nhiệm công chức đối với bà Trần Thị Hà - Phó phòng Kinh tế ngành thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Quyết định đính kèm