Đấu thầu, mua sắm công

Chỉ định thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Di dời và cơ sở vật chất của Trung tâm Phục vụ Hành chính công
Ngày đăng 21/11/2022 | 09:00  | View count: 88056

Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 114/QĐ-VPUBND ngày 18/11/2022 về việc chỉ định thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Di dời và cơ sở vật chất của Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

Tên nhà thầu được chỉ định thầu: Công ty TNHH Một thành viên Huyền My Đắk Nông.

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

Giá trị chỉ định thầu (làm tròn): 1.940.000 đồng.

Quyết định kèm theo