Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Tiếp nhận và phân công công tác đối với công chức đối với ông Phạm Thanh Long
Ngày đăng 26/08/2020 | 14:51  | View count: 2691

Ngày 26/8/2020 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định số 54/QĐ-VPUBND về việc Tiếp nhận và phân công công tác đối với công chức đối với ông Phạm Thanh Long

Quyết định đính kèm