Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Chuỗi các hoạt động nhân Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm 2022
Ngày đăng 03/11/2022 | 17:02  | View count: 2033

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông (01/11), UBND tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông từ ngày 31/10/2022 đến ngày 10/11/2022, bao gồm:

- Từ ngày 01/10 – 15/11/2022: Các tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp với Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm dịch vụ số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử…

- Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 10/11/2022: UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động phát động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia; Tháng tiêu dùng số; Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông.

- Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 15/11/2022: Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức các chương trình khuyến mại nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp; tổ chức gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp về chuyển đổi số trong các lĩnh vực...

- Ngày 31/10/2022: Tổ chức Diễn tập thực chiến an toàn thông tin, ứng cứu sự cố năm 2022 tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông.

- Ngày 11/11/2022: Tổ chức Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông.

Các nội dung cụ thể tại Thông cáo báo chí kèm theo./.

Tân Khương