Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Văn phòng ngày 22/5/2022
Ngày đăng 25/07/2022 | 14:20  | View count: 28129

Ngày 22 tháng 7 năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức họp giao ban triển khai các nhiệm vụ. Đồng chí Trần Văn Diêu - Chánh Văn phòng, chủ trì cuộc họp; tham dự có các đồng chí Phó Chánh Văn phòng: Phạm Ngọc Tuyển, Đinh Ngọc Nhân, Nghiêm Đình Hiếu và lãnh đạo các phòng, đơn vị. Nội dung Kết luận tại Thông báo số 19/VPUBND-HCQT ngày 25/7/2022

Thông báo đính kèm theo