Chi tiết thông báo

Tiêu đề Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 tại các văn bản: Công văn số 1588/UBND-KGVX ngày 04/4/2020; Công văn số 1582/UBND-KGVX ngày 03/4/2020; Công văn số 1620/UBND-KGVX ngày 06/4/2020 và Công văn số 433/SNV-TCCCVC ngày 06/4/2020 của Sở Nội vụ
Ngày bắt đầu 07/04/2020
Ngày kết thúc 10/05/2020
Kiểu thông báo Thông báo
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác

Thông Báo

Lịch tiếp công dân