Chi tiết thông báo

Tiêu đề Quyết định về việc ban hành Danh mục thông tin được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng
Nội dung Quyết định về việc ban hành Danh mục thông tin được  đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng
Ngày bắt đầu 03/07/2018
Ngày kết thúc 03/07/2019
Kiểu thông báo TB
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm