Chi tiết thông báo

Tiêu đề Văn phòng UBND tỉnh đăng ký bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4
Nội dung Văn phòng UBND tỉnh đăng ký bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4
Ngày bắt đầu 15/04/2020
Ngày kết thúc 10/05/2020
Kiểu thông báo Thông báo
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác

Thông Báo

Lịch tiếp công dân