Chi tiết thông báo

Tiêu đề Công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành năm 2019
Nội dung

Năm 2019 là năm đầu tiên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh Đà Nẵng triển khai đánh giá, góp ý và công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành năm 2019 tỉnh Đắk Nông và đề ra các giải pháp trong thời gian tới.

Vì vậy, Văn phòng UBND tỉnh Công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành năm 2019

Ngày bắt đầu 21/04/2020
Ngày kết thúc 21/04/2020
Kiểu thông báo Thông báo
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác

Thông Báo

Lịch tiếp công dân