Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trung tâm Hành chính công hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 06 tháng đầu năm 2021
Publish date 14/07/2021 | 16:41  | View count: 139818

Trung tâm Hành chính công hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 06 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo sát sao của Văn phòng UBND tỉnh và sự nỗ lực của công chức, viên chức và người lao động, Trung tâm Hành chính công đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định, các nhiệm vụ phát sinh được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Công chức, viên chức Trung tâm Hành chính công trả kết quả cho Tổ chức, công dân

Công tác hướng dẫn tổ chức, cá nhân luôn được chú trọng, từ ngày 16/12/2020 đến 15/6/2021, Trung tâm hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính cho 6.020 lượt tổ chức, cá nhân, trong đó: 4.032 lượt hướng dẫn trực tiếp tại Trung tâm, 831 lượt gọi đi và 1.157 lượt trả lời cuộc gọi đến.

Công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ, nhất là tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tăng khá cao so với cùng kỳ năm ngoái. Dịch vụ công trực tuyến dần trở thành giải pháp hữu hiệu được cá nhân, tổ chức ưu tiên lựa chọn, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường. Nộp hồ sơ trực tuyến đã hạn chế việc đi lại, tránh tập trung đông người, không phải xếp hàng chờ đợi, không bị giới hạn thời gian nộp hồ sơ khi cần giải quyết các thủ tục hành chính, chỉ cần thực hiện các thao tác trên máy tính hoặc điện thoại thông minh và nộp hồ sơ qua môi trường mạng. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, đã có tới 10.140 hồ sơ được nộp trực tuyến, chiếm tới 60% trong tổng số 16.983 hồ sơ được tiếp nhận.

Trong 06 tháng đầu năm 2021, Trung tâm đã chủ động, tích cực, chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, 100% công chức, viên chức, lao động khai báo y tế thường xuyên, cài đặt ứng dụng Bluezone, thực hiện "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế", phân công công chức, viên chức, người lao động trực đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, hướng dẫn khai báo y tế (điện tử, giấy) đối với khách đến liên hệ công việc tại Trung tâm. Trung tâm thường xuyên khuyến cáo, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân ưu tiên lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến, nộp hồ sơ và đăng ký nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Trung tâm phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành đúng thời hạn, bảo đảm nội dung các báo cáo (kết quả thực hiện cải thiện các chỉ số PCI, PAR Index, PAPI, ICT Index… và góp ý các văn bản liên quan đến nhiệm vụ của Trung tâm; hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trụ sở Trung tâm hội nghị do Văn phòng UBND tỉnh quản lý, sử dụng; triển khai hiệu quả tổng đài điện thoại; 29 sự kiện, hội nghị, cuộc họp tổ chức tại Trung tâm được phục vụ chu đáo, an toàn…

Thời gian tới, Trung tâm sẽ phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi, hướng tới phục vụ tốt nhất và luôn lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của Trung tâm Hành chính công.

Nguyễn Thị Hoa