Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại Văn phòng UBND tỉnh
Publish date 09/07/2021 | 13:43  | View count: 27995

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 714/VPUBND-HCQT ngày 09/7/2021 về việc tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại Văn phòng UBND tỉnh

Công văn đính kèm