Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tuyên truyền Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết
Publish date 15/06/2021 | 10:28  | View count: 2284

Văn phòng UBND tỉnh triển khai công tác tuyên truyền Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết

Văn bản đính kèm:

1. Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

2. Công văn của Sở Thông tin và Truyền thông