Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh
Ngày đăng 29/05/2020 | 10:27  | View count: 2552

Thực hiện Kế hoạch số 429/KH-VPUBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc khắc phục các tồn tại trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh tăng cường các biện pháp và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy tại phòng làm việc và trong toàn cơ quan (Trụ sở UBND tỉnh, Trung tâm hành chính công, Ban Tiếp công dân), trong đó đặc biệt lưu ý và chú trọng tắt tất cả các thiết bị sử dụng điện trong phòng làm việc trước khi ra về, thường xuyên kiểm tra các bình nấu nước sử dụng điện tránh tình trạng hết nước gây ra cháy nổ và xử lý tốt các vật liệu dể cháy.

* Trưởng các phòng, đơn vị chịu trách thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan và trong phòng làm việc.

2. Giao phòng phòng Hành chính - Quản trị

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trong cơ quan thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan./.

Công văn đính kèm