Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 26/06/2020 | 09:47  | View count: 3335

Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Chương trình đính kèm theo