Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Chương trình kiểm tra giám sát của UBKT Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 24/06/2020 | 09:05  | View count: 1798

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng đã ban hành Chương trình kiểm tra giám sát của UBKT Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Chương trình đính kèm theo