Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 25/06/2020 | 09:19  | View count: 2970

Đảng ủy Văn phòng đã ban hành Chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025

Chương trình đính kèm theo