Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Thông tin truyên truyền từ tuần 48 năm 2023
Ngày đăng 21/11/2023 | 09:36  | View count: 955

1. Tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 62-KL/TW, ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tiếp tục đổi mơi hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" và   Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị "về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" đến các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương[1].

2. Tuyên truyền Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/102023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. Trong đó, lưu ý tuyên truyền biểu dương các điển hình tiên tiến có thành tích trong hoạt động công vụ, những cá nhân dám nghĩ, dám làm, có tính đột phá, góp phần nâng cao hiểu quả phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, phát hiện, góp ý, phê bình các cá nhân thiếu trách nhiệm, gây cản trở, khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực[2].

3. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện[3].

4. Tuyên truyền, phổ biến Chương trình số 67-CTr/TU ngày 14/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, nhân dân trong toàn tỉnh về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045[4].

5. Truyền thông các nội dung triển khai Bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Đắk Nông đến năm 2025 nhằm tạo cầu nối để cộng đồng doanh nghiệp giữa các địa phương liên kết, hợp tác với nhau trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, cùng có lợi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Các nội dung hợp tác song phương giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Nông thống nhất 04 nội dung, hoạt động hợp tác song phương trong năm 2023 và giai đoạn 2024-2025, cụ thể:

- Chuyển giao quy trình ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực trồng rau ăn quả, ăn lá, cây ăn trái và các loại cây trồng khác có giá trị tại tỉnh Đắk Nông;

- Mô hình kinh doanh và sinh kế cho đồng bào dân tộc;

- Sự tham gia và hội nhập của đồng bào dân tộc tại nơi làm việc;

- Xây dựng thương hiệu và marketing cho các sản phẩm nông nghiệp[5].

6. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; các quy định về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo. Trong đó, chú ý tập trung tuyên truyền tại nơi tập trung đông dân cư, các trường học, trường dạy nghề... Đồng thời kết hợp tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động, của tội phạm buôn, bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tác hại, nguy hiểm của việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, đẩy mạnh hoạt động tố giác những hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép[6].

7. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, chủ động phòng bệnh, không giấu dịch, không bán chạy, giết mổ, vứt xác động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh. Truyền thông nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi tham gia các chuỗi sản xuất, góp phần tạo điều kiện phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm bền vững, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo chuỗi, nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng"[7].

8. Tuyên truyền tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023, Việt Nam chọn chủ đề "Cộng đồng sáng tạo – Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030!" nhằm đẩy mạnh các hoạt động, phòng chống HIV/AIDS để giảm số người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan đến AIDS, chấm dứt dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030, giảm tối đa tác động HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế -xã hội[8].

9. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 09/3/2018 và Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 13/6/2017 của Tỉnh ủy. Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, hướng đến thay đổi nhận thức, hành vi, thói quen trong tiêu dùng, sản xuất, sinh hoạt, góp phần cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững[9].

 


[1] Công văn số 1732-CV/BTGTU ngày 08/11/2023 của Ban Tuyên giáo tỉnh  ủy về việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 62-KL/TW, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

[2] Công văn số 6770/UBND-NC ngày 08/11/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

[3] Kế hoạch số 738/KH-UBND ngày 10/11/2023 của UBND tỉnh Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

[4] Kế hoạch số 727/KH-UBND ngày 09/11/2023 Thực hiện Chương trình số 67-CTr/TU ngày 14/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

[5] Kế hoạch số 743/KH-UBND ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh Triển khai Bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Đắk Nông đến năm 2025.

[6] Công văn số 6864/UBND-NC ngày 10/11/2023 của UBND tỉnh về việc  tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

[7] Công văn số 6979/UBND-NNTNMT ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

[8] Công văn số 3042/CV-BCĐ ngày 07/11/2023 của Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPTTDBVAN tổ quốc về việc Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023. 

[9] Công văn số 6694/UBND-NNTNMT ngày 06/11/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.