CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Đẩy mạnh tuyên truyền tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022
Ngày đăng 22/06/2022 | 11:03

Triển khai thực hiện Công văn số 827/STTTT-TTBCXB ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về đẩy mạnh tuyên truyền tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 trên cơ sở Luật Phòng, chống ma túy năm 2021

Văn bản đính kèm theo