CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Tuyên truyền "Ngày hội trồng cây vì Đắk Nông xanh"
Ngày đăng 16/05/2022 | 09:19

Triển khai Công văn số 614/STTTT-TTBCXB ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc khẩn trương tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền "Ngày hội trồng cây vì Đắk Nông xanh". Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tuyên truyền một số nội dung cụ thể như sau:

Nội dung truyên truyền đính kèm