CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Tuyên truyền phương án mở cửa hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 27/04/2022 | 10:18

Văn phòng UBND tỉnh triển khai công tác tuyên truyền phương án mở cửa hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

 Đường link https://bvhttdl.gov.vn/van-ban-quan-ly/110085.htm

Theo Công văn đính kèm