3 tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam (05/12/2019)

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 33/2019/TT-BCT quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Theo đó, có 3 tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt...

Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch ADMM, ADMM+ (19/11/2019)

Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chính thức tiếp quản vai trò Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) và Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) trong năm 2020.

   

 

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 51.914.184