Giới thiệu

Ứng dụng CNTT

Tập huấn Hệ thống quản lý nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

cms-publish-date 23/09/2022 | 08:56 AM  | cms-view-count: 160449
Ngày 22/9/2022, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho đầu mối các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ...