Ứng dụng CNTT

Tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ sử dụng phần mềm Một cửa điện tử cho cán bộ, công chức các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2023

Ngày đăng 19/09/2023 | 10:37 AM  | View count: 2599
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1162/KH-VPUBND ngày 15/9/2023 về việc tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ sử dụng phần mềm Một cửa điện tử cho cán bộ, công chức các cấp trên...

Tập huấn Hệ thống quản lý nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Ngày đăng 23/09/2022 | 08:56 AM  | View count: 420268
Ngày 22/9/2022, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho đầu mối các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ...