Chi tiết thông báo

Tiêu đề Phân công trực cơ quan và Bon kết nghĩa trong ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Nội dung Phân công trực cơ quan và Bon kết nghĩa trong ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Ngày bắt đầu 31/03/2020
Ngày kết thúc 10/05/2020
Kiểu thông báo Thông báo
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác

Thông Báo

Lịch tiếp công dân