Chi tiết thông báo

Tiêu đề Thông báo phân công nhiệm vụ Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Nội dung

Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 15/QĐ-VPUBND về việc phân công nhiệm vụ Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 

Quyết định phân công nhiệm vụ đính kèm

Ngày bắt đầu 16/03/2020
Ngày kết thúc 11/05/2020
Kiểu thông báo Thông báo
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác

Thông Báo

Lịch tiếp công dân