Chi tiết thông báo

Tiêu đề Thông báo số điện thoại đường dây nóng của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh
Nội dung

Để thuận lợi cho việc trao đổi thông tin đối với những sự cố hạ tầng cáp viễn thông, kịp thời xử lý, khắc phục tình trạng cáp treo gây mất an toàn, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 1245/STTTT-BCVT ngày 15/8/2023, cung cấp đầu mối và số điện thoại đường dây nóng của các doanh nghiệp viễn thông.

Thông tin cụ thể như sau:

1. Ông Lê Văn Dụng, Chuyên viên Kỹ thuật VNPT Đắk Nông.

   Điện thoại: 0947626468, 0261.3546969

2. Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Viettel Đắk Nông

   Điện thoại: 0382501111

3. Ông Lương Thanh Mạnh, Giám đốc Kỹ thuật Viettel Đắk Nông

   Điện thoại: 0326017777

Việc cung cấp thông tin cần lưu ý đảm bảo thông tin đúng, chính xác, ngắn gọn khi gọi đến đường dây nóng; không cung cấp thông tin sai hoặc gây phiền hà, thiếu hợp tác.

Ngày bắt đầu 17/08/2023
Ngày kết thúc 17/08/2025
Kiểu thông báo TB
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông