Chi tiết thông báo

Tiêu đề Thông báo tổ chức thi chứng chỉ tiếng anh và ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản tháng 08/2018
Nội dung Thông báo tổ chức thi chứng chỉ tiếng anh và ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản tháng 08/2018
Ngày bắt đầu 01/08/2018
Ngày kết thúc 01/08/2019
Kiểu thông báo Thông báo
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác

Thông Báo

Lịch tiếp công dân