CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Mở rộng sử dụng phần mềm Theo dõi thông tin điều hành của UBND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh
Publish date 08/04/2023 | 08:31

Triển khai Công văn số 1351/UBND-TH ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh về chủ trương triển khai mở rộng phần mềm Theo dõi thông tin điều hành của UBND tỉnh Đắk Nông đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh tổ chức triển khai sử dụng phần mềm Theo dõi thông tin điều hành của UBND tỉnh Đắk Nông đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ cho công tác tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Theo đó, trong các ngày từ 06/4/2023 đến 07/4/2023, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm Theo dõi thông tin điều hành của UBND tỉnh đến các công chức, viên chức được giao cập nhật tình hình thực hiện nhiệm vụ trên phần mềm Theo dõi thông tin điều hành của UBND tỉnh và chuyên trách công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa.

 

Hình ảnh tại buổi tập huấn

 

Báo cáo viên hướng dẫn sử dụng phần mềm Theo dõi thông tin điều hành của UBND tỉnh

 

Sau khi hoàn thành tập huấn sử dụng đến các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, phần mềm Theo dõi thông tin điều hành của UBND tỉnh sẽ chính thức hoạt động từ ngày 20/4/2023 tại địa chỉ ttdh.daknong.gov.vn

 

Tân Khương