CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Thông tin tuyên truyền tuần 34 năm 2023
Publish date 17/08/2023 | 11:13

1. Triển khai công điện số 02/CĐ-BTTTT ngày 13/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét. Thường xuyên cập nhật bản tin dự báo thiên tai từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, tăng thời lượng và tần suất phát bản tin dự báo để thông báo kịp thời cho người dân chủ động ứng phó với mưa lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét có thể xảy ra và công tác di dời dân ở các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn[1].

- Tuyên truyền các biện pháp ứng phó tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với công trình hồ chứa nước Đắk N'ting xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong; công trình đường Hồ Chí Minh tại Km1.900+350, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa; sạt trượt khu vực Bon Bu Krắc và Bon Bu Prăng 1A xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức do mưa lũ kéo dài gây ra.

Thông tin kịp thời, chính xác những bản tin cảnh báo, dự báo, thông báo về thiên tai, cập nhật các điểm có nguy cơ sạt lở và ngập lụt để tuyên truyền đến người dân (tăng cường truyền thông qua mạng xã hội facebook, zalo…)[2].

2. Tuyên truyền Chương trình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

3. Tuyên truyền Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết đề ra[3].

4. Tuyên truyền nội dung và công tác triển khai Đề án "Bảo tồn phát huy thổ cẩm truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số M'Nông, Mạ, Êđê, Thái, Dao gắn với phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2023 – 2025" nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và của Nhân dân về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, gắn với phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông đáp ứng mục tiêu "Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển" góp phần cho sự phát triển bền vững văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam. Đưa sản phẩm thổ cẩm truyền thống phổ biến hơn trong cuộc sống đồng bào các dân tộc thiểu số, đi vào ý thức thẩm mỹ và ý thức tự giác của các dân tộc, có lòng tự hào đối vói văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh[4].

5. Tuyên truyền tiếp tục thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm OCOP" trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tầng lớp nhân dân, nhất là chủ thể sản xuất hiểu rõ lợi ích, giá trị kinh tế tích cực tham gia thực hiện Chương trình OCOP. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về Chương trình OCOP, tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn và gia tăng giá trị nông sản của Đắk Nông.

- Tuyên truyền về chính sách của Nhà nước và của tỉnh hỗ trợ các sản phẩm khi tham gia Chương trình OCOP (chính sách hỗ trợ tín dụng cho sản xuất, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm, hỗ trợ xây dựng hồ sơ công bố chất lượng, mã số mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc, hệ thống nhận diện thương mại, chính sách thưởng cho tổ chức, cá nhân có sản phẩm được đánh giá xếp hạng đạt 3 sao trở lên…) để các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất thấy được lợi ích, giá trị kinh tế, giá trị nhân văn khi tham gia Chương trình OCOP. Đăng tải thông tin trên các phương tiện truyền thông, qua mạng xã hội facebook, zalo, youtube… nhằm tuyên truyền và mở rộng giao dịch các sản phẩm OCOP lan tỏa rộng khắp thị trường; tăng cường truyền thông về chuyển đổi số trong Chương trình OCOP.

- Tuyên truyền nêu gương điển hình tiến tiến và mô hình sản xuất tiêu biểu trong tổ chức sản xuất, những cách làm hay, sáng tạo trong chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh[5].

6. Tuyên truyền các quy định về mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói, đặc biệt là quy định kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu; chủ động thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng vùng nguyên liệu đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn đáp ứng quy định của nước nhập khẩu tại vùng trồng, cơ sở đóng gói; hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói theo đúng quy định.

Tuyên truyền, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, chủ cơ sở, nhà vườn, nông dân có sản xuất, sơ chế, chế biến, đóng gói nông sản theo quy mô hàng hóa những quy định về thiết lập và giám sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói để chủ động triển khai thực hiện hướng tới xuất khẩu nông sản, gia tăng giá trị. Trong đó, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể cho một số mặt hàng rau, quả được phép xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc mà tỉnh đang có như sầu riêng, chanh leo...[6]

7. Tuyên truyền, cảnh báo việc buôn bán, vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới ra vào Việt Nam. Nội dung Công điện số 694/CĐ-TTg ngày 01/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới vào Việt Nam; Công văn số 27/BCĐ389-VPTT ngày 16/12/2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc phòng ngừa, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn qua đường biên giới, cửa khẩu, vùng biên trên địa bàn.

- Tuyên truyền tới người dân, xã hội, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới vào Việt Nam. Tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm từ nước ngoài xâm nhiễm vào Việt Nam thông qua hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn, sản phẩm từ lợn ra vào Việt Nam.

 - Thông tin, tuyên truyền về tình hình, kết quả kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý các hành vi vi phạm của các ngành, lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương; tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép động vật, sản phẩm động vật, lợn, sản phẩm từ lợn nhập khẩu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa qua kiểm dịch[7].

8. Nhân Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông 28/8, tuyên truyền về lịch sử, truyền thống, vị trí, vai trò, thành tựu của ngành Thông tin và Truyền thông, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển ngành Thông tin và Truyền thông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên truyền về những kết quả đạt được của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngành Thông tin và Truyền thông trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, tạo nền tảng, động lực cho chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số; phổ biến, tuyên truyền các phong trào thi đua, các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác đã đề ra. Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí của ngành Thông tin và Truyền thông trước yêu cầu phát triển mới của Việt Nam, với khát vọng trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng[8].

9. Tuyên truyền Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạt tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm 2013 – 2014. Thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng nói chung và việc tổ chức triển khai thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào các cơ sở giáo dục, đào tạo nói riêng[9].

10. Tuyên truyền triển khai thực hiện Hướng dẫn về xây dựng và bình xét mô hình, điển hình "Dân vận khéo" hàng năm  nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về công tác dân vận; tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Thông qua phong trào thi đua "Dân vận khéo", tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào "Dân vận khéo".

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác dân vận; phối hợp chặt chẽ giữa Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của cơ quan trong công tác tuyên truyền, qua đó động viên các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác dân vận[10].

11. Tuyên truyền Giải Bóng chuyền Vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2023, thời gian tổ chức từ ngày 03/11/2023 – 12/11/2023 tại Nhà Tập luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đắk Nông.

Tuyên truyền trước, trong và sau khi tổ chức Giải Bóng chuyền để người dân biết, tham gia cổ vũ; đồng thời tuyên truyền về Giải Bóng chuyền gắn với việc giới thiệu quảng bá thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và du lịch của tỉnh[11]

12. Tuyên truyền, quảng bá Festival Cao nguyên trăng Bắc Hà (Tỉnh Lào cai) mua thu năm 2023 với chủ đề "Sắc thu cao nguyên"  được tổ chức từ ngày 25 – 26/8/2023. Nhằm giới thiệu hình ảnh du lịch Bắc Hà với các tỉnh, thành phố trong cả nước; từng bước phục hồi thị trường khách du lịch nội địa, tạo sản phẩm du lịch đặc sắc, bảo tồn, tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc tại Bắc Hà nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung, thu hút đông đảo sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước[12].

 


[1] Công điện số 02/CĐ-BTTTT ngày 13/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét.

[2] Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục đối với công trình hồ chứa nước Đắk N'ting xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong; công trình đường Hồ Chí Minh tại Km1.900+350, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa; sạt trượt khu vực bon Bu Krắc và bon Bu Prăng 1A xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Thông báo số 984/TB-VPUBND ngày 04/8/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Kết luận của đồng chí Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Hội nghị trực tuyến công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

[3] Chương trình số 66 –CTr/TU ngày 31/7/2023 của Tỉnh ủy về việc Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh. Công văn số 4742/UBND-KGVX ngày 16/8/2023 của UBND tỉnh về  tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của HĐND tỉnh.

[4] Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 16/8/2023 của UBND tỉnh Kế hoạch triển khai Đề án "Bảo tồn phát huy thổ cẩm truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số M'Nông, Mạ, Êđê, Thái, Dao gắn với phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2023 - 2025".

[5] Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

[6] Công văn số 4605/UBND-NNTNMT ngày 10/8/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Công văn kiểm soát đối tượng KDTV tại các vùng trồng, CSĐG xuất khẩu và tại các cửa khẩu.

[7] Công văn số 717/TTCS-TTTH ngày 15/8/2023 của Cục Thông tin cơ sở về việc tuyên truyền, cảnh báo việc buôn bán, vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới ra vào Việt Nam.

[8] Công văn số 696/TTCS-VP ngày 07/8/2023 của Cục Thông tin cơ sở Tuyên truyền Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông.

[9] Công văn số 709/TTr-P1 ngày 07/8/2023 của Thanh Tra tỉnh về báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PTCN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.

[10] Công văn số 1232 –CV/ĐUK ngày 31/7/2023 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về triển khai thực hiện Hướng dẫn về xây dựng và bình xét mô hình, điển hình "Dân vận khéo" hàng năm.

[11] Kế hoạch số 526/KH-UBND ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh Tổ chức vòng II (Bảng C nam, Bảng D nữ) Giải Bóng chuyền Vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2023.

[12] Công văn số 910/STTTT-TTBCXB ngày 04/8/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào cai về việc hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa thu năm 2023 với chủ đề "Sắc thu cao nguyên".