CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Hưởng ứng ngày Hội sống xanh "Đỗ rác lấy quà"
Publish date 22/04/2022 | 08:49

Nhằm hưởng ứng Tuần lễ Công viên địa chất toàn cầu hành động vì Ngày Trái Đất lần thứ 3 năm 2022 do Mạng lưới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phát động (The 3rd APGN Geoparks Week);

Thực hiện Công văn số 2009/UBND-KGVX ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Hưởng ứng ngày Hội sống xanh "Đỗ rác lấy quà". 

Công văn đính kèm theo