Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Đại hội Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025
Ngày đăng 06/09/2022 | 09:37  | View count: 262302

Ngày 29/8/2022, Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 -2025. Tham dự Đại hội có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Hoàng Lan – Phó Trưởng Ban Tổ chức, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Trần Văn Diêu – Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Nghiêm Đình Hiếu - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã thông qua Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2020 – 2022 và xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ 5 đã triển khai thực hiện hoàn thành tốt 07/08 chỉ tiêu chủ yếu, 01/08 chỉ tiêu chưa đánh giá được kết quả thực hiện. Đồng thời, Đại hội cũng đã thảo luận, đánh giá, phân tích các tồn tại và nguyên nhân của nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đồng chí Trần Văn Diêu - Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, với tinh thần nghiêm túc, các đảng viên Chi bộ đã bầu ra Chi ủy và Bí thư, Phó Bí thư khóa mới, nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm các đồng chí: Hoàng Văn Huấn – Bí thư Chi bộ, Đậu Thị Hương – Phó Bí thư Chi bộ, Tăng Đăng Sáu – Chi ủy viên. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Các đảng viên Chi bộ bỏ phiếu bầu cử Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi ủy khóa mới ra mắt, nhận nhiệm vụ

 

Tân Khương