Thông tin tuyên truyền

Thông tin truyên truyền từ tuần 50 năm 2023
Ngày đăng 07/12/2023 | 08:03

1. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Quyết định số 16/2023/QĐ-TTg ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại ngân hàng chính sách xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc đến người lao động thuộc đối tượng chính sách được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS[1].

2. Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2024) thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống chính trị, toàn dân và toàn quân về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; khẳng định vai trò nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, cổ vũ, động viên hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân chăm lo củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân[2].

3. Tuyên truyên các hoạt động hướng tới Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019 - 2024; phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn tiếp theo, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; qua đó góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực tiêu biểu", hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; lựa chọn, bồi dưỡng điển hình xuất sắc, tiêu biểu tham dự Đại hội thi đua Quyết thắng cấp trên[3].

4. Tuyên truyền Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ IX; Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ IV, năm 2022 – 2023 và phát động Cuộc thi lần thứ X, năm 2023 – 2024, Hội thi lần thứ V, năm 2024 – 2025 nhằm khuyến khích, động viện các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia hoạt động đổi mới, sáng tạo trên địa bàn tỉnh[4].

5. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH); công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đối với loại hình nhà ở riêng lẻ xây dựng nhiều tầng, nhiều căn hộ để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân trong việc chấp hành pháp luật về quy hoạch, cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng, quản lý, sử dụng và an toàn phòng chống cháy nổ đối với công trình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ để chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa các thiệt hại về người và tài sản trong trường hợp xảy ra sự  cố.

Tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả khi có cháy, nổ xảy ra bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa phương; các kỹ năng PCCC và CNCH nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Đồng thời, biểu dương, nhân rộng những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời phát hiện, đấu tranh, phê phán kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng, về PCCC và CNCH, biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả cháy, nổ; những hành vi tung tin không chính xác gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng[5].

6. Tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hoá chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

Thông tin, tuyên truyền tính chất nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan, các biện pháp phòng dịch bệnh và sử dụng vaccine Dịch tả lợn Châu Phi cho đàn lợn thịt theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tuyên truyền biểu dương, nhân rộng những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời phát hiện, đấu tranh, phê phán kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật về các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; những hành vi tung tin không chính xác gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng[6].

7. tuyên truyền về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và các biện pháp phòng bệnh cho người dân hiểu, biết để Nhân dân không hoang mang, lo lắng, cũng như không chủ quan, lơ là và tự thực hiện các biện pháp phòng, chống theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đồng thời, truyền thông, cung cấp đầy đủ thông tin về công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ để người dân tự nguyện tham gia[7].

8. Phối hợp thông tin về các sự kiện:

- Giải đua xe đạp quốc tế "Một đường đua hai Quốc gia" Hồng Hà, Trung Quốc – Lao Cai, Việt Nam năm 2023[8].

- Tuyên truyền và hưởng ứng tham gia Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển"[9].

(Nội dung cụ thể trong các văn bản gửi kèm).

9. Triển khai các nội dung tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 1796 –CV/BTGTU ngày 29/11/2023 về việc định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 12/2023.

 


[1] Công văn số 7300/UBND-NGV ngày 29/11/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 16/2023/QĐ-TTg ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

[2] Kế hoạch số 783/KH-UBND ngày 28/11/2023 của UBND tỉnh Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).

[3] Kế hoạch số 784/KH-UBND ngày 28/11/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019 – 2024.

[4] Kế hoạch số 785/KH-BTC ngày 28/11/2023 của Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thanh thiếu niên, nhi đồng và Hội thi sáng tạo kỹ thuật về việc đề nghị ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi, Hội thi năm 2023.

[5] Kế hoạch số 774/KH-UBND ngày 24/11/2023 của UBND tỉnh về việc Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn có huy động nhiều lực lượng, phương tiện năm 2023.

[6] Công văn số 7187/UBND-NNTNMT ngày 24/11/2023 của UBND tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

[7] Kế hoạch số 764/KH-UBND ngày 21/11/2023 của UBND tỉnh về việc kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023 – 2025.

[8] Công văn số 1417/STTTT-TTBCXB ngày 29/11/2023 của Sở Thông tim và Truyền thông tỉnh Lao Cai về việc  hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Giải đua xe đạp quốc tế "Một đường đua hai Quốc gia" Hồng Hà, Trung Quốc - Lào Cai, Việt Nam năm 2023.

[9] Công văn số 2015/STTTT-TTBCXB ngày 30/11/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương về việc đề nghị hỗ trợ tuyên truyền và hưởng ứng tham gia Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".